تبلیغات
دانستنیهایی مفید ازهمه جا ،از همه چیز ،برای همه - وظایف ومسئولیت ها در قبال حوادث ورزشی
  • تعداد مطالب :
  • آخرین بروزرسانی :
  • تعداد افراد آنلاین :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

entry وظایف ومسئولیت ها در قبال حوادث ورزشی

حادثه ورزشی


مجازات كسانی كه صحنه ای را مشاهده می كند و به هر علتی از اقدام متناسب امتناع ند حبس تا یك سال و جزای نقدی است.

در مورد خوداری از كمك به مصدومین دو گروه هستند كه مجازات انها نسبت به دیگران شدیدتر است:

1.                 افرادی كه متخصص هستند ولی سمتی ندارند. مانند پزشكی كه به تماشای مسابقه فوتبال آمده است و به محض مشاهده مصدوم از كمك به او امتناع می ورزد. معلم ورزشی كه در صحنه حضور دارد ولی هیچگونه سمتی در برگزاری مسابقه ندارد.

2.                 افرادی كه متخصص هستند و سمت نیز دارند : مانند داور مسابقه ، پزشكان تیم ها ، سرپرست تیم ، مربی تیم.

جامعه ورزشی كه به فتوت و جوانمردی اشتهار دارد از پیشگامان كمك به مصدومین است آنچه كه ممكن است هر انسانی را از كمك به كسانی كه در معرض خطر جانی قرار دارند منصرف نمایند حس خودخواهی و این تصور باطل است كه مصدوم همیشه دیگری است و او در موضوع ناظر و شاهد است و لذا اگر یك بار چنین تصور كنیم كه ما نیز ممكن است در ار سانحه ای مصدوم شویم و نجات ما از مرگ موكول به انتقال فوری به یك مركز درمانی باشد آیا بهانه جویی های غیر انسانی دیگران برای خودداری از انجام این كار را می پسندیم.

معلم ورزش و مربی به عنوان سربازان مقدم جبهه فتوت و مردانگی باید آگاه باشند كه رفتار آنان در چنین مواردی درس بزرگی برای همه ورزشكارانی است كه ناظر صحنه بوده و یا به نحوی از آن مطلع می‌‌شوند.

در زمانی كه صدمه خیلی شدید نیست و خطر جانی به دنبال ندارد اقدام به كمك های اولیه اصولی تكلیف قانونی معلم تربیت بدنی و مربی است انجام كمك های اولیه از جمله اقدامات مراقبتی است كه هر معلم تربیت بدنی یا مربی ورزش اولاً باید از كمك های اولیه آگاهی كافی داشته باشد ثانیاً ترتیب تقدم و تأخر آنها را با توجه به وضعیت ورزشكار و مصدوم بداند ثالثاُ در اجرای آن كوچكترین تردیدی به خود راه ندهد.

نكته ای كه ذكر آن ضروری است كه تجاوز از وظیفه جرم است لذا در موقع كمك به مصدوم كه وظیفه قانونی هر فردی است باید سعی شود تا حدی كه مداخله در كار پزشكی نباشد فرد اقدام كند و از كارهایی نظیر تجویز دارو ، اقدام به معاینه طبی ، باند پیچی مفاصل مصدوم بدون نظر متخصص و احتمال شكستگی اجازه بازگشت به بازی برای بازیكنی كه از ناحیه سر مصدوم است و باید جداً خودداری نماید.

نكات مهم:

1.                 حمل ورزشكار یك موضوع مهم است ، هرگز اجازه ندهید مصدوم را به شكل خطرناك حمل نمایند.

2.                 انجام كمك های اولیه باید از طرف كسانی انجام شود كه آشنایی كافی داشته باشند.

3.                 هر معلم ورزش باید آدرس دقیق نزدیكترین مركز درمانی به محل فعالیت ورزشی رابداند و تلفن های ضروری مانند اورژانس ، پلیس و آتش نشانی را در معرض دید قرار دهد.

4.                 لوازم و تجهیزات كمك های و اولیه در دسترس داشته باشد

5.                 همزمان با امجام كمك های اولیه خانواده مصدوم را در جریان قرار دهید

6.                 در صورت عدم پذیرش مصدوم از طرف مراكز درمانی گزارش لازم تهیه و نسبت به جریان امر و تعقیب قانونی آن اقدام نمایند.

7.                 سریع تصمیم بگیرید و اجازه دخالت به افراد متفرقه را ندهید.

اختیارات مدیران و سرپرستان در تنبیه ورزشكاران

در مبحث قبلی ، موضوع تكلیف و وظایف مدیران فنی در ورزش به مراقبت از ورزشكاران توضیح داده شد و به ظور ضمنی تفاوت آنان با سایر معلمین و مربیان غیر ورزشی مشخص گرددی . بنابراین به اجمال می توان گفت كه وظیفه مراقبتی مدیران فنی یك اصل و مقدم بر تكلیف آموزش است.

حال این سئوال مطرح می شود كه در مقابل این تكلیف و مسئولیت چه اختیاراتی به دبیران و مدیران داده شده است.

در پاسخ به این سئوال می توان به دو نوع اختیار اشاره كرد

1.                 امكانات مدیریتی در رابطه با فعالیتهای ورزشی از قبیل برنامه ریزی ، سازمان دهی ، اعمال تنبیهاتی مانند محرومیت از شركت در فعالیتها ، استفاده از نمره درسی و

2.                 اختیار اعمل تنبیهاتی كه ماهیتاً جرم استولی انجام آن از سوی معلم یا مربی در راستای وظایف او طبق بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی موجه و مجاز شناخته شده باشد.

بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی = این اعمال جرم محسوب نمی‌شوند.

1.                 اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجودین كه به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط به اینكه این اقدامات مذكور در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.

مسئولیتهای حقوقی داوران:

از نظر حقوقی داور به كسی اطلاق می شود كه توسط یكی از فدراسیونهای مجاز كشر مجوز قضاوت در آن رشته ورزشی را دریافت كرده باشد. داوران از اركان مهم ورزش محسوب می شوند كه عملكرد آنها نقش تعیین كننده ای در میان ورزش و چه بسا در نظم عمومی جامعه دارد . قضاوت داور در ورش از نظر فنی موضوع بررسی های حقوقی قرار نمی گیرد و اصولاً داوری بد یا خوب تا آنجا كه منجر به حادثه و یا ضرر و یا زیان مالی و یا لطمه به حقوق قانونی دیگران نشود از مشمول حقوق ورزشی خارج است . بنابراین تعامل حقوق با داوری در ورزش موكول به ان است كه رابطه میان قضاوت داور و نتیجه خلاف قانون احراز گردد تا بتوان در باب مسئولیت كیفری یا مدنی او بررسی نمود.

آنچه مسلم است عدم مصونیت داوران از پیگردهای قانونی است و هركس كه از عملكرد داور در زمین ورزش متحمل صدمه جانی ، مالی و غیره شود حق تعقیب قانونی آنها را خواهد داشت.

وظایف مهم داوران:

1.                 بازدید اماكن و تجهیزات ورزشی آن

2.                 بازدید وسایل مشخص ورزشكار

3.                 اقدام سریع نسبت به ورزشكاران مصدوم

4.                 جلوگیری از اجرای حركات یا فنون خطا

5.                 عدم سوء استفاده بازیكنان از قانون

6.                 اجرای دقیق قوانین و مقررات

7.                 توقف بازی در شرایط نامساعد

8.                 بررسی وضعیت ایمنی فضا و اماكن ورزشی

9.                 برخورد قانونی با بازیكن متخلف

10.             عدم دخالت بازیكنان و افراد غیر متخصص در امور پزشكی در موقع وقوع مصدومیت

11.             عدم اجازه بازگشت به بازی برای بازیكنی كه هنوز مصدومیت او مرتفع نشده است.

12.             محافظت از بازیكنان و دادن هشدار به ورزشكاران

13.             پیش بینی خطرهای قابل انعطاف متعارف

مسئولیت قانونی مدیران در غیر عملیات ورزشی

قبل از بررسی مسئولیت مدیران ورزشگاهها تذكر دو نكته ضروری است اول اینكه در این بحث منظور از ورزشگاه هر محلی است كه صرف نظر از وسعت و امكانات آن آماده برا یفعالیتهای ورزشی است. بنابراین تفاوتی بین ورزشگاه آزادی و سالن چند منظوره در مدرسه ندارد/.

نكته دوم به كسی اطلاق می شود كه وظیفه اداره امور ورزشگاه را به عهده دارد و رد صورت تخلف مسئولیت خواهد داشت. بنابراین واژه های سرپرست ، رئیس ، مسئول و با كلمه مدیر مترادف هستند مدیران ورزشگاه ها مسئولیت اداره فعالیتهای ورزشی و غیره ورزشی مرتبط را به عهده دارند و موظف هستند بدون دخالت در امور فنی ورزشها ، ایمنی همه كسانی را كه تحت هر عنوان از قبیل مربی ، ورزشكار ، تماشاگر كاركنان در ورزشگاه حاضر می شوند حتی همسایگان مجاور را در چارچوب وظایف خود تأمین نمایند بدون شك اگر صدمه وارده به اشخاص یا اموال ناشی از تقصیر آنها باشد ملزم به پاسخگویی خواهند بود اتخاذ تدابیر ذیل از سوی سرپرست ورزشگاه می تواند عامل بازدارنده مهمی در جلوگیری از بروز ناهنجاری شود.

بنابراین كسی كه سرپرستی یك تیم یا گروهی از دانش آموزان صغیر را می پذیرد باید در تمام طول اردو و یا مسابقات مراقب تمامی اعمال ورزشكاران خود باشد و كوچكترین سهل انگاری در وظیفه ممكن است حوادثی را به بار بیاورند كه مسئولیتهای سنگینی را برای او به دنبال داشته باشد.

بنابراین به علت كثرت مسئولیت حساسیت موضوع نكاتی را به عنوان پیشنهاد به شرح زیر جهت اجرا بیان می نماییم:

1.                 حتماً از اولیاء دانش آموزان رضایت نامه و اجازه نامه كتبی دریافت شود یه خاطر داشته باشید كه هیچ كس اجازه بردن دانش اموز به خارج از مدرسه بدون اجازه ولی ندارد.

2.                 تعیین مربیان واجد صلاحیت اخلاقی و فنی برای هر یك از رشته های ورزشی

3.                 تقسیم مربیان و سایر مسئولین به نسبت مساوی در وسایل نقلیه و جلوگیری از تجمع آنها در یك وسیله

4.                 نظارت بر رفتار دانش آموزان در محل های توقف بین راه و نظارت بر خوراك و غذای آنها در طول مسیر

5.                 توزیع دانش آموزان در اطاقهای اختصاص داده شده بر اساس رشته ورزشی ، سن و سایر شرایط روحی و جسمی

6.                 جلوگیری از تردد انفرادی دانش اموزان به خارج از محل اردو

7.                 اعلام مراتب بیماری یا مصدومیت دانش آموزان به والیده در صورت وخامت حال

8.                 بازگرداندن دانش اموزی كه ماندن اودر اردو و به مصلحت نیست حتماً باید همراه باشد

9.                 پس از مراجعت دانش آموز را از محلی كه تحویل گرفته است تحویل والدین نماید

10.             تهیه گزارش كامل و جامع از مأموریت و ارسال ان به مقامات مسئول

 

برچسب ها :ورزش ,حادثه ,حقوق ورزشی ,مسئولیت ورزشی ,

author نوشته: سعید طهماسبی دهكردی date تاریخ: پنجشنبه 3 دی 1388 date نظر