تبلیغات
دانستنیهایی مفید ازهمه جا ،از همه چیز ،برای همه - ارگ بم
  • تعداد مطالب :
  • آخرین بروزرسانی :
  • تعداد افراد آنلاین :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

entry ارگ بم

ارگ بم


ارگ بم

 

در 190کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان درمیان بیابان های وسیع و بی پایان و خاکستری رنگ ، شهری سراسر سبزبه نام بم در زمردی از بیابان قرار دارد.

این شهر با درختستان های وسیع نخل و باغ های مرکبات ذاتا" شهری کشاورزی و درآمدزا است و از طریق منابع آبی وسیع تحت پوشش تهران است و کانال های آبی و مناسب تحت پوشش تهران در منطقه ذکر شده برای کمبود آب آن می باشد.

میوه های مرکباتی بم شامل پرتغال ، نارنگی و لیمو شیرین است که معروف هستند .

خرمای آن مخصوصا" نوع (مضافتی ) آن که بی نظیر و معروف است و به خاطر ظرافت آن دارای شهرت عمومی است .

بعد از گشایش فروشگاه های بین المللی فعالیت های کشاورزی در منطقه رونق مجددگرفته است و خون جدیدی در سیاهرگ های قدیمی شهرجریان گرفت .

بسیاری از پروژههای صنعتی برای تغییر کل اقتصاد و بنابراین بافت شهر، آن را دررقابت جهانی در عصر صنایع آورده است با توجه به آشوب و اغتشاشات صنعتی ، پروژه کارخانه جدید ماشین سازی ( صنایع اتوماتیکی کرمان ) ازهمه پروژههای قابل قبول تر شده است .

ارگ باستانی و خرابه های باستانی ، شهر را احاطه کردهاند .

این یکی از باشکوه ترین مکان های تاریخی درکل جهان است تا جایی که بیشترین مکان های تاریخی معروف در جهان مانند پرسپولیس فارس و آکروپلیس آتن ، میدان کلیسیوم روم ، ورسایلس پاریس و ... در دوره‌ی محدودی از تاریخ اهمیت داشتند.

از قرار معلوم ارگ بم اثرهایی از 2000 سال متوالی از تاریخ برجسته وپر حادثه را در طول دوره پاراتون آشکار می کند.(250قبل ازمیلاد -224بعد از میلاد) تاحدود 150سال پیش تا حکومت ناصرالدین شاه قاجار (1896-1831 ،به عبارتی 1896-1548) شهر باستانی به تدریج خراب شده است .

این غرابت تخمینی از سن درست بیشتر قسمت های این تاریخ پیچیده، نسبتا" مشکل، بعضا" حتی غیرممکن است .

در افسانه آمده است که شهر توسط بهمن پسر افراسیاب یکی از پادشاهان افسانه گوی اصفهان بنا شده است .

مانند اردشیر ، جنگاور بزرگ( کتاب آرتا کسیرکس ، لانجیما نوس ،429 قبل میلاد، به عبارتی 424-464) پسر اریکسی پادشاه پادشاهان .

به هر حال بیشترتاریخ دانان به داستان (هفت واد) درشاهنامه رجوع می کنندیا (هپتنباد) در کارنامه اردشیر بابکان، که از لحاظ تاریخی یک داستان واقعی از داستان وروزهای تاسیس بم است .

بنابراین تاریخ به عقب یا نیمه دوره پاراتون برمی گردد گرچه یک دید علمی روی محلی که باستان شناسان بازدید کردند مورد نیاز است .

وجود دارد تعدادی علامت ها ونشانه ها شبیه بعضی سکه های پاراتون که در اینجا پیدا کرده اند که آن را یک حدس معتمد می سازد که هسته شهر وارگ به دوره پارتیان تعلق داشته است .

آن ها از نسخه های اصلی هستند داوری کردن از داستان هفت واد و همچنین بوسیله  مقایسه خرابی های چالدو ( قلعه نظامی دست نخورده ) شمال ارگ و ساختمان اصلی ارگ مانند مدل شهر پارتیان است .(شبیه خرابی های پارتااونیزا) در ترکمنستان .

آشکار است که اصل شهر و ربع مسکونی را برای مردم معمولی مشخص کرده بودند
مردمی که یکی دو مایل نزدیک به غرب ارگ درمکانی که مشابه کازرون امروزی است اقامت کرده بودند مطابق کاجاران از شاهنامه و نزدیک ناحیه دهشتر درحالی که محل اقامت شاهزاده حاکم در چاله دختر بوده است .

که برطبق پارتیان و شاید مدل هخامنشیان آن همچنین یک معبد رسمی برای درباریان مذهبی بوده است.

وجود دارد یک شکل تزئینی که روی دیوار یک محراب در قسمت شرقی چاله دختر حک شده است درحالی که شبیه خیلی زیاد به یک شکلی که مشابه می باشد به آن شکل در محراب دیگری ولی با اهمیت خیلی بیشتر.

افسوس یک كمی میدانیم از مکانی که در حدود 2 کیلومتری شرق ارگ به عنوان چار تاخی شناخته شده است .

داستان ادامه پیدا می کند بعدا" هفت واد طغیان کرد برعلیه شاهزاده حاکم و او را کشت و یک قلعه و یک دژ داخل صخره در غرب شهر ساخت که آن همان مکان فعلی ارگ است بعدا" هفت واد شکست خورد و به وسیله اردشیر کشته شد.

پادشاه پیروز ارگ اصلی را در دژ خراب کرد و یک آتشکده به جای آن ساخت درحالی که معتقدند تراشههای داخل برج و ساختمان چهار فصل در دوره اسلامی ساخته شدهاند.

در هیچ حادثه ای ، 2000 از تاریخ با همهی  فراز و نشیبها باهمهی جنگ ها، کشمکش های داخلی ، دوره هایی از صلح ، از آرامش ، از خرابی ها، از کشته شدن ها، از ویرانی ها ،ازپیشرفتها ،ازقتل عام ها و ...، (آن ها اثراتشان را باقی گذاشتهاند بر این محل تاریخ كه طبیعت زودگذر بودن و وجود خارجی جعان را به وجود می‌آورد.)

براین محل تاریخ که طبیعت زودگذر بودن و وجود خارجی جهان را به وجود میآورد.

قدم زدن درطول خرابی های ارگ ، هرکس را متاثر می کنداگر هردیواری شکسته باشد، هرمحل عبوری که مردم قرنها ازآن عبورکرده اند ، که اسب های تاریخ درطول آن دویده اند ، هرسنگ کوچکی ، هرمولکولی اززمین شرح می دهدهمراه با خیام :

فکرکنید دراین کاروانسراهای ازشکل افتاده که این کاروانسراها راهروهایش منتهی میشود به جایی که سلطان و همراهانش دوسه ساعتی استراحت می کردند و بعد راهشان را می رفتند .

خرابههای ارگ به طور کلی چنان جالب و مشهور هستند و ذهن را بیدار میکند که وظیفهی بیشتری ازیک دیدار برای جذب کردن و تصدیق کردن مفاهیم تاریخی از جزئیات دارد .

یک تلاش برای معرفی قسمتهای مختلف ارگ نیازبه یک حجم وسیعی خواهد داشت به هرحال مالفنا می گوید:

اگرهمه دریا رانمی توان درک کرد یکی ممکن است بنوشد آنقدرکه تشنگی اش اجازه میدهد.

بنابراین دراینجا یک توصیف خیلی مختصری ازبرخی ازبخش های جالب ارگ میکنیم.

1- دروازه اصلی جنوبی : این کوچکترین دروازه ا ی است که تنها از چهار دروازه باقی مانده است .

2- بازار یا مکان اصلی برای خرید و فروش کردن : بعد از عبور ازمیان دوازه ها شما وارد یک راهرو عبور می شوید که درحدود 60 متر طول دارد و به عنوان بازار اصلی شهر استفاده می شده است .

از قرار معلوم در دوره صفویه ساخته شده است و ساخت سقف بازار باید یک روش معمولی در دوره صفویه باشد .

این نقشه طرح شده به وسیله دولت تهیه شده است این بازار که ظاهرا" تا نزدیک قرن چهاردهم بعد ازهجرت ( نزدیک قرن بیستم بعد ازمیلاد) فعال بوده است جانشین قسمتهای دیگری ازبازارقدیمی شهر شده است شبیه (پل جارجان) که مقدسی ( قرن چهارم بعد ازهجرت ،قرن دهم بعدازمیلاد) دراحسن التقاسیم ذکرکرده است .

اما جای تقریبی آن حالا نامعلوم است قابل توجه است که بم یک مرکز تجاری برای مردان و یک شهر بازرگانی مشهور بوده است .

(جاده ادویه ) یک ایالت اصیل و مهم (جاده ابریشم) که هند رابه اقیانوس هند،عمان یا دریای عرب و خلیج فارس وصل کرده است .

که جاده اصلی ثروت و سوداگری قرن های میانه بوده است .

بم هم چنین یک مرکز بزرگ صنعت بافتنی بوده است در این روزها پارچه های زیبای مختلف همه درمیان جهان اسلام شناخته شده اند.

3- زمین مسجد، که دراصل دردوره صفوی ساخته شده است قرن سوم بعد از هجرت (قرن نهم بعدازمیلاد) برطبق پرف، پاپ اعظم ازمیان تغییرهای مهم در دورههای مختلف ازبین می رود .

4- طویله ها و پادگان های نظامی احتمال می رود در دوره سجلوقی یا تیموری ساخته شده باشند.

5- مرکزحاکم و ساختمان چهارفصل ( فصول چهارگانه) وهمچنین برج اصلی احتمال می رود در دوره صفویه ساخته شده باشند .

( نزدیک قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم بعد ازهجرت ، نزدیک قرن شانزدهم تامیانه قرن هیجدهم بعدازمیلاد)

باتوجه به شکل های حاضر آنها . آن فکر می کند چهارفصل وبرج اصلی در اصل یک آتشکده از دوران پیش از اسلام بودند.

 

برچسب ها :ارگ بم ,كرمان ,

author نوشته: سعید طهماسبی دهكردی date تاریخ: سه شنبه 1 دی 1388 date نظر