تبلیغات
دانستنیهایی مفید ازهمه جا ،از همه چیز ،برای همه - كرونولوژی دوره اشكانی
  • تعداد مطالب :
  • آخرین بروزرسانی :
  • تعداد افراد آنلاین :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

entry كرونولوژی دوره اشكانی

پارتیان

كرونولوژی   دوره اشكانی

 249-247 قبل از میلاد سلطنت اشك اول یا ارشاك اول كه به كمك قبیله خورد بر ضد سلوكیان قیام و جنگ های متعدد كرد و ابتدا پارت و هیركانا از خراسان گرگان  را مستقل ساخت و سلسله اشكانی را بنیان گذاشت. سپس دولت (باكتریا) در خاور جنگید و در جنگ كشته شد.

 

 كرونولوژی   دوره اشكانی

 249-247 قبل از میلاد سلطنت اشك اول یا ارشاك اول كه به كمك قبیله خورد بر ضد سلوكیان قیام و جنگ های متعدد كرد و ابتدا پارت و هیركانا از خراسان گرگان  را مستقل ساخت و سلسله اشكانی را بنیان گذاشت. سپس دولت (باكتریا) در خاور جنگید و در جنگ كشته شد.

247 212 سلطنت اشك دوم (تیرداد اول) برادر اشك اول، وی میركاتیا (گرگان) را ضمیمه پارت كرد . پارتها جلوس خود را در سال 247 مبدا تاریخ قرار دادند.

212-196- سلطنت اشك دوم ( اردوان اول) پس از جنگ و مقاومت در برابر بزرگ كه در سال 209 ایران حمله كرد با او پیمان صلح بست و رسماً پادشاه ایران شناخته شد.

196- 181 سلطنت اشك چهارم (پریاپایتوس) پسر اردوان اول

181-171- سلطنت اشك پنجم (فرهاد اول) پسر اشك چهارم ـ  وی شهر تاراكس را در ری بنا كرد.

171- 138- سلطنت مهرداد اول برادر فرهاد اول ـ پایتخت خود را تیسفون و سلوكیه انتقال داد.

138ـ 128ـ سلطنت فرهاد دوم ـ وی در جنگ ملكه‌های یونانی موسوم به توچاری كه از مركز آسیا از طرف قبیله یوته چی بطرف ایران رانده شده بود كشته شد.  

129ـ124ـ سلطنت اردوان دوم پسر اشك چهارم و عموی فرهاد دوم ، وی در جنگ با قبیله یوته چی زخم برداشت و درگذشت.

124ـ  88 ـ سلطنت مهرداد دوم ـ كبیر ـ پسر اردوان دوم ـ در زمان وی امپراطوری اشكانی به حداكثر رسمیت خود رسید.

88 ـ77ـ دوره ضعف دولت اشكانی

77ـ69ـ سلطنت ساناتروك

69ـ60ـ سلطنت فرهاد سوم ، وی نظم را بار دیگر برقرار كرد اما نتوانست از پیشروی رومیان برهبری لوكوس و پمپی در باختر ایران جلوگیری كند.

60ـ 56ـ سلطنت مهرداد سوم ـ پسر مهرداد سوم كه به واسطه سفاكی خلع شد.

56ـ37ـ سلطنت اردل اول برادر مهرداد سوم ـ وی پورنا سردارا و كراس سردار بزرگ رومی را در جلگه های بین النهرین شكست داد.

37ـ32ـ سلطنت فرهاد چهارم پسر اردل اول كه با قتل پدر و برادران و كسان خود سلطنت را آغاز كرد.

33ـ30ـ سلطنت تیرداد ، یكی از اشراف ایران كه به سبب شورش مردم بر ضد فرهاد به سلطنت رسید ، تیرداد به سوریه فرار كرد.

30ـ1ـ سلطنت فرهاد چهارم بار دوم ، وی با رومیان با صلح به سر برد.

1ـ226ـ در این دو قرن و ربع دولت اشكانی رو به ضعف و زوال نهاد و غالبا بین فرزندان و نواده‌های اشكانی بر سر تخت و تاج كشمكش بود غالبا هرج و مرج و ملوك الطوایفی رواج داشت تا در سال 226 ب م كه این سلسله بدست اردشیر ساسانی منقرض شد.

2-2- فرهاد (فراآتاكس یفی فرهاد كوچك)

3-6- اردل دوم از خانواده اشكانی در شكارگاه او را كشتند.

7-16- ونون اول كه به روم پناه برد.

16-51- سلطنت اردوان سوم پسر ارد دوم.

51-77- سلطنت بلاش اول پسر وانان دوم

77-107- دوره فتوت و ملوك‌الطوایفی و هرج و مرج و جنگ خانگی بین شاهزادگان

133-107- سلطنت خسرو (احتمال قوی پسر پاكردوم بود)

133-191- سلطنت پلاش دوم پسر پلاش سوم.

191ـ 107 ـ سلطنت بلاش چهارم پسر بالاش سوم

207-216- سلطنت پلاش پنجم پسر پلاش چهارم.

217-226- سلطنت اردوان پنجم كه اردوان در سال 226 در جنگ با اردشیر  در رامهرمز كشته شد و سلسله اشكانی منقرض شد.

 

  

 

برچسب ها :كرونولوژی ,اشكانی ,پارت ها ,اشك او ل ,تیرداد ,

author نوشته: سعید طهماسبی دهكردی date تاریخ: سه شنبه 1 دی 1388 date نظر